Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní škola Spořice

ZŠ a MŠ Spořice, okres Chomutov, příspěvková organizace

Adresa školy: Nám. Gen. Svobody 78, 431 01 Spořice

E-mail: zs.sporice@volny.cz

Telefon ZŠ: +420 736 613 493 (ředitelka)

Telefon ZŠ: +420 731 160 471 (sborovna)

Telefon MŠ: +420 602 643 202 (kancelář vedoucí školky)

Ředitelka školy: Mgr. Jana Koláčková

: 70695032

 

http://zssporice.cz/

 

Základní škola je od roku 2003 spojena s Mateřskou školou v jeden správní subjekt. Ředitelkou ZŚ je Mgr. Jana Koláčková, vedoucí MŠ a současně zástupkyní je Věra Hanzelínová.

 

Budova Základní školy Spořice

   ZŠ

ZŠ

Základní škola je umístěna v typické budově, stejně jako MŠ, vilového typu. Budova je zasazena do krásného prostředí parku a zeleně. Děti se při teplém počasí mouhou o přestávce proběhnout v parčíku nebo si zaskákat panáka před školou. Děti také využívají parčík nebo zahradu při vyučování prvouky, vlastivědy, výtvarných činností apod.

ZŠ

školní jídelna

školní jídelna

 

ZŠ má 5 postupných ročníků ve třech třídách. Jedná se tedy o školu málotřídní.

1. ročník je vyučován samostatně, spojeny jsou ročníky 2. a 3. ve II. třídě a 4. a 5. ve II. třídě.

Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov vzdělávacího programu "Základní škola". Od září 2007 škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem " Veselá a hravá škola".

Škola je velice dobře vybavena pomůckami, encyklopediemi, v každé třídě je televizor, video, DVD a kazetový přehrávač. Nově máme v jedné ze tříd Interaktivní tabuli.
Třídy jsou vymalovány každá jinou barvou a pro děti jsou tak třídy veselé a přívětivé.

Děti také navštěvují učebny počítačů a to jak o hodinách vyučovacích, tak i odpoledne v rámci zájmových kroužků. Odpoledne mohou děti též navštívit výtvarný kroužek, kroužek pracovních činností, taneční a pohybový.

Škola organizuje plavecký výcvik, školní výlety, v rámci možností i ozdravné pobyty dětí. Navštěvují se divadelní představení i různé soutěže. Děti též spolupracují s obcí při vítání nových občánků, MDŽ, vánoční besídky, oslavách jubilantů, sportovních a kulturních akcí spojených s místní organizací Sokola.
Děti se také zapojují do výtvarných soutěží v rámci celého okresu.

V budově školy je vlastní jídelna, kde mají děti chutnou a pestrou stravu a školní družinu, kde mají rodiče o děti postaráno po celé odpoledne. V rámci programu školní družiny se děti zapojují do různých týdeních, měsíčních i celoročních vzdělávacích projektů, soutěží, výtvarných a pracovních činností. Využívají počítačové učebny a při příznivém počasí hrají hry a soutěže na školním hřišti . Školní družina je krásně vyzdobena výrobky dětí.

Od jara do podzimu děti využívajíškolní zahradu pro pěstitelské práce a rády si pak pochutnají na tom, co si samy vypěstují.

Snažíme se, aby k nám do školy žáci chodili rádi a ještě se k nám vraceli, což se opravdu každý rok děje. Žáci jsou také dobře připraveni na přechod do města na vyšší stupeň. Při přijímacích zkouškách jich většina vždy uspěje.
Již tradičně také organizujeme Mikulášské a Vánoční besídky, oslavy Dny dětí – to vše za přispění sponzorů, abychom mohli i děti obdarovat maličkostmi.

 

školní družina

školní družina

 

PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE ŠKOLY A ŠKOLKY NAJDETE VE FOTOGALERII zde.