Mateřská škola Spořice

Mateřská škola Spořice

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Mateřská škola Spořice

Lipová 254

431 01  Spořice

 

Tel.: 474 621 747

Kancelář vedoucí školky  V. Hanzelínová, tlf.: 602 643 202 

 

http://zssporice.cz/

Mateřská škola je od roku 2003 spojena se Základní školou v jeden právní subjekt. Oficiální název tedy zní Základní škola a Mateřská škola. Ředitelkou Základní školy je Mgr. Jana Koláčková, vedoucí Mateřské školy a její zástupkyní je Věra Hanzelínová.

Tel.č. MŠ: 474 621 747

Provoz MŠ je od 6.00 – 16.15 hod.

Děti se schází od 6.00 do 8.00 hodin a rozchází po 14.00 hodině.

Kapacita mateřské školky je 60 dětí a je plně naplněna.

Mateřská škola má tři třídy:  1.tř. ,,Myšky,, děti od 3-4,5 let

                                                           2.tř. ,,Koťata,, děti od 4,5-6 let

                                                           3.tř. ,,Žabky,, děti od 3-4,5 let

Budova MŠ je vilového typu a je obklopena rozlehlou zahradou, jež skýtá mnoho možností k přirozenému pohybu dětí jako jsou průlezky, pérové houpačky, pískoviště, dřevěný hrad, horolezecká stěna, trampolína a dále mají děti k dispozici dopravní hřiště.

O všechny děti se starají 4 kvalifikované učitelky, 1 kuchařka a 2 uklízečky. Děti každoročně jezdí na plavecký výcvik do Aqua světa do Chomutova , kdy na autobusovou dopravu přispívá obec Spořice. Jezdíme do divadla Rozmanitostí v Mostě a jezdí i k nám do školky různé ,,pohádky,,. Každoročně jezdíme na konci školního roku na celodenní výlet. Naše škola má několikaletou tradici při spolupráci s blízkými vesnickými školkami v Zelené, Údlicích, Droužkovicích a Hrušovanech. Všechny děti se spolu několikrát ročně setkávají na společných akcích jako je zdobení stromečků či akademie.

Děti se scházejí v 6.00 hodin a odcházet mohou nejpozději v 16.15 hodin. V mezidobí si hrají různé hry (na obchod, na lékaře, kadeřnici atd.) dle jejich přání. Po osmé hodině děti snídají a nastává činnost na přání dětí, ale i hra, která je řízena učitelkou – pohybové hry, zpívání u klavíru za doprovodu rytmických nástrojů apod.

V dopoledních hodinách (zpravidla v 9.30 ) odcházejí děti ven. Po návratu obědvají a poté se některé rozcházejí domů. Předškoláci po obědě provádí přípravu na vstup do Základní školy, ostatní děti odpočívají na lehátkách v ložnici. Každý den dětem čte p.učitelka  pohádku.

Děti vstávají a svačí ve 14.00 hodin a poté opět následuje svobodná volba her a to do té doby, než přijdou rodiče.

Logopedickou nápravu řeči máme pro naše děti také zajištěnou přímo u nás ve škole jednou měsíčně.

 

Ve školce fungují poobědové  aktivity, které se konají po obědě ( jsou pro nespící děti) a

kroužek Angličtiny – kdy k nám dochází lektor z Chomutova.

 

Mateřská škola má zpracovaný svůj vzdělávací program „ROK NA VSI“, podle kterého pracujeme.
Společnými silami třídí odpad – „PAPÍROŽROUT“ baští jen papír.

Mateřská školka ve Spořicích je velice oblíbená nejen pro své umístění, velkou zahradu, výbornou kuchyni a příjemné vedení, ale také proto, že je to školka rodinného typu, ve které se každé dítě cítí jako doma u maminky.

 

 

Základní škola a Mateřská škola, nám. gen. Svobody 78, S P O Ř I C E

Řád školní jídelny při Mateřské škole, Lipová 254, Spořice

Cena stravného:

Strávníci 3 – 6 let

Přesnídávka    6,- Kč

Oběd              16,- Kč

Svačina           6,- Kč

8,30 hod. –    přesnídávka

11,30 hod. – 12,00 hod.   oběd

13,45 hod. – 14,10 hod.  svačina

 

Ve Spořicích  1. září 2014

mš

mš

mš

hřiště

mš

mš

mš

mš

mš

 mš

mš

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK